Geir Hagen har 25 års erfaring med utvikling, drift,
vedlikehold, support og prosjektledelse.

Telefon: 97 05 22 16
E-post: geir@ithagen.no